LIÊN HỆ:

LIÊN HỆ:
0909.693.720

Test Sera các loại chính hãng Đức

Test Sera các loại chính hãng Đức:

 • Test pH Sera – 100 lần/ Hộp
 • Test kH Sera - 100 lần/ Hộp
 • Test Cl Sera – 45 lần/ Hộp
 • Test gH Sera –100 lần/ Hộp
 • Test NO2 Sera – 75 lần/ Hộp
 • Test NO3 Sera – 60 lần/ Hộp
 • Test Fe Sera – 75 lần/ Hộp
 • Test O2 Sera – 60 lần/ Hộp
 • Test NH3 Sera –60 lần/ Hộp
 • Test PO4 Sera –60 lần/ Hộp
 • Test CO2 Sera – 45 lần/ Hộp
 • Test Ca Sera – Kiểm tra được Ca trong nước
 • Test Mg Sera – Kiểm tra được Mg trong nước


Gọi: Anh Nguyễn
ĐT: 0909.693.720
Được tạo bởi Blogger.